STEČAJNOJ UPRAVITELJICI NATALIJI MLADINEO MAKSIMALNIH 90.000 EURA NAGRADE Za 16 i pol mjeseci stečajnog vođenja poduzeća Split Ship Management (SSM) - Kanal 5

STEČAJNOJ UPRAVITELJICI NATALIJI MLADINEO MAKSIMALNIH 90.000 EURA NAGRADE Za 16 i pol mjeseci stečajnog vođenja poduzeća Split Ship Management (SSM)

Prethodno je stečajni upravitelj Zoran Miletić razriješen s te funkcije zbog “neurednog obavljanja dužnosti”. Njemu je Trgovački sud odredio da vrati predujam nagrade u ukupnom neto iznosu od 270.033,20 kn/35.839,56 EUR u korist računa SSM-a.

Prenosimo tekst novinara Branka Galića s portala Dalmacijadanas, koji u nastavku teksta navodi kako će stečajna upraviteljica Split Ship managementa d.o.o. Natalija Mladineo dobit će za 16 i pol mjeseci rada brutto 83.615,37 eura tj. 630.000 kuna, uvećano za obračunati doprinos na zdravstveno osiguranje od 7,5%, što čini ukupan trošak isplate od 89.886,52 EUR/677.250,00 kn.

Rješenje je to suca Trgovačkog suda u Splitu Velimira Vukovića o nagradi stečajnoj upraviteljici što je uspješno privela kraju stečajni postupak SSM-a Ratka Božića koji nastavlja poslovanje.

Za 2022. godinu prijavljena je dobit SSM-a veća od 19 milijuna kuna prije oporezivanja.

Stečajni postupak SSM-a počeo je 23. siječnja 2015., a vodio ga je do 31. prosinca 2021. Zoran Miletić kada je i razriješen s te funkcije zbog “neurednog obavljanja dužnosti”. Njemu je Trgovački sud odredio da u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja izvrši povrat isplaćenih predujmova s osnova nagrade stečajnom upravitelju u ukupnom neto iznosu od 270.033,20 kn/35.839,56 EUR u korist računa SSM-a. A pravomoćno će biti 26. svibnja ako se ne bude nitko žalio. Sud je obrazložio kako mu je od 3. kolovoza 2015. isplaćivan predujam nagrade u mjesečnom neto iznosu od 4.000 kuna sve do razrješenja zbog neurednog obavljanja dužnosti, a kao takvom nagrada mu, kaže Vuković, ne pripada.

Sudac tvrdi kako je stečajna upraviteljica bila “Osobno jako angažirana”

“Odredbom čl.11. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna plaćanje nagrade stečajnim upraviteljima (NN 105/2015) propisano je da ako je stečajni postupak zaključen nakon prihvaćanja stečajnog plana, nagrada stečajnom upravitelju se određuje prema tablici iz članka 7. Uredbe. U stavku 3. navedenog članka je propisano da je osnovica za obračun nagrade procijenjena vrijednost imovine stečajnog dužnika prema popisu stečajnog upravitelja i stanju poslovnih knjiga.

Uvidom u prihvaćeni stečajni plan za utvrditi je kako procijenjena vrijednost imovine stečajnog dužnika na dan 31. prosinca iznosila je 34.725.507,00 kn/4.608,866,81 EUR, pa stečajnom upravitelju pripada nagrada, primjenom tablice procijenjene vrijednosti imovine stečajnog dužnika i nagrada u maksimalnom iznosu od 630.000,00 kn/83.615,40 EUR, koliko je stečajna upraviteljica i zatražila u podnesku od 15.listopada 2019.(?)

Uzimajući u obzir složenost ovog stečajnog postupka, obujam obavljenih poslova i rad stečajnog upravitelja, osobito angažman stečajne upraviteljice oko sređivanja poslovne dokumentacije dužnika koju je u ranijem razdoblju neuredno vodio razriješeni stečajni upravitelj, a što je bio preduvjet za izradu i prihvaćanje stečajnog plana za dužnika, u kojem procesu je i osobno bila jako angažirana, kao i sve poduzete radnje na provedbi ovako složenog stečajnog plana u roku kraćem od 60 dana, sud je stečajnoj upraviteljici odredio maksimalnu nagrada u bruto iznosu od 630.000,00 kn/83.615,40 EUR, te je temeljem odredbe čl. 94. stavak 2. SZ-a primjenom čl. 7.st.1. Uredbe, odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja”, stoji između ostalog u obrazloženju riješenja o nagradi Nataliji Mladineo.

Da je 630.000 kuna maksimalni iznos nagrade vidi se i u tablici vladine Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima iz 2015. godine.

nagrada stecaj

Natalija Mladineo poznata je i kao stečajna upraviteljica tvrtke SPORTSKI GRAD TPN d.o.o. koju su osnovali Konstruktor inženjering, IGH i Dalekovod za gradnju Spaladium arene izgrađene 2009. za vrijeme premijera Ive Sanadera za 50 milijuna eura.

Split Ship Management u svom vlasništvu ima dvorac Erdody u Križevcima

Na kraju ove stečajne priče, u sudskom registru egzistira podatak da SSM ima 21.447.800 eura temeljnog kapitala, a stečajna upraviteljica Mladineo navodi u izvještaju kako je na računu tvrtke 12.05.2023. bilo 284.775,12 eura. Ona je predložila Trgovačkom sudu u Splitu upis odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika radi pokrića prenesenih gubitaka čime se smanjenje temeljnog kapitala provodi smanjenjem nominalnih iznosa poslovnih udjela članova društva tj. smanjenjem nominalnog poslovnog udjela člana društva Ratka Božića. Tako bi Ratko Božić imao novi nominalni iznos od 1.000 eura, a Brodsko upravljanje d.o.o. 9.000 eura kojeg je vlasnik Ratko Božić. Ovakav prijedlog nije još vidljiv u sudskom registru.

Iz spisa se moglo saznati i to kako je sudsko sporenje između Jadroplova d.d. i SSM-a završilo pravomoćno loše za Jadroplov. Krajem ožujka Visoki trgovački sud odbio je njegovu tražbinu u iznosu od 889.547 eura i mora platit parnični trošak SSM-u od 64.117 eura. Ratko Božić inače je bivši tehnički direktor Jadoplova d.d.

A zanimljivo je i to da se sredinom prošle godine procjenjivala imovina stečajnog dužnika i to “poslovnih prostora u poslovnoj zgradi na adresi 114. brigade 12 u Splitu i dvorca Erdody u Križevcima u Gornjoj Rijeci.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.