Radovi na sanaciji Mosta Mladosti - Kanal 5

Radovi na sanaciji Mosta Mladosti

U tijeku su radovi na sanaciji južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti. Izvođač radova prestao je s izvođenjem radova hidrodemoliranja tako da više nema problema buke koju su radovi izazivali.

Najbučniji dio radova na sanaciji, odnosno postupak hidrodemoliranja oštećenog betona ubuduće će se izvoditi između 6:00 te najkasnije do 22:00 sata, a ne više u noćnoj smjeni.

Podsjetimo, zahvatom je obuhvaćeno 700 m južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti sa silaznim i uzlaznim rampama. Isti podrazumijeva i obnovu gornje i donje nosive konstrukcije, zamjenu elastične odbojne i pješačke ograde, obnovu cjelokupne servisne staze kao i izvođenje nove horizontalne i vertikalne odvodnja. Osim toga, sanacija obuhvaća i dio tramvajskog vijadukta, stepenice za pristup tramvaju kod Sajmišne ceste te jedan oštećen stup na vijaduktu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.