POVRATAK U ŠKOLE Prvi dan škole uz primjenu epidemioloških mjera za 460.000 učenika - Kanal 5

POVRATAK U ŠKOLE Prvi dan škole uz primjenu epidemioloških mjera za 460.000 učenika

Startala je nova školska godina 2020./2021. u Hrvatskoj za 460 tisuća učenika, a nastava će se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, provoditi prema tri modela koja je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prema podacima ministarstva, u školske će klupe sjesti ukupno 459.800 učenika.

Ministarstvo procjenjuje da će ove školske godine u osnovnim školama biti nešto manje od 316 tisuća učenika, od čega oko 38 tisuća prvašića, dok će srednjoškolaca biti oko 143.800.

U osam škola, prema aktualnim informacijama, zbog zaraze zaposlenika učenici prva dva tjedna nastavu će pratiti na daljinu.

Prvo polugodište školske godine 2020./2021. traje od 7. rujna do 23. prosinca, a drugo od 11. siječnja do 18. lipnja.

Jesenski odmor učenici će imati 2. i 3. studenoga, zimski će ove školske godine imati u dva dijela – od 24. prosinca do 8. siječnja te od 23. do 26. veljače, a proljetni od 2. do 9. travnja.

S obzirom na epidemiju koronavirusa koja je proglašena 11. ožujka, Ministarstvo je za ovu školsku godinu pripremilo tri modela provođenja nastave koji će se primjenjivati ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Model A predviđa odvijanje nastave u školi uz pridržavanje epidemioloških uputa HZJZ-a, Model B je mješoviti oblik nastave (u školi i na daljinu), a Model C je nastava na daljinu.

O primjeni pojedinoga modela odlučivat će škole u suradnji i uz suglasnost s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom

Prema uputama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije, rad škola mora se organizirati tako da se, koliko je moguće, osigura socijalno distanciranje.

Djeci treba redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom, a uporabu dezinficijensa treba nastojati ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu i ne treba je primijeniti više od dva do tri puta na dan. Preporučuje se da svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji te da učenici ne mijenjaju učionicu ni u predmetnoj nastavi. Odmori bi trebali biti organizirani u različito vrijeme, a prolazak kroz zajedničke prostorije treba skratiti na minimum.

Ako se prehrana djece organizira u blagovaonici, preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, a boravak u zajedničkim prostorijama škole treba organizirati u skupinama.

Roditelji su dužni djeci izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu, a u slučaju povišene temperature, moraju se javiti ravnatelju škole i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.