PRESS Koalicija ZA 'Već i pačići mali znaju da je gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije potrebna diversifikacija, smanjivanje ovisnosti o turizmu' - Kanal 5

PRESS Koalicija ZA ‘Već i pačići mali znaju da je gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije potrebna diversifikacija, smanjivanje ovisnosti o turizmu’

Koalicija šireg centra ZA Splitsko-dalmatinsku županiju koju čine Nezavisna lista mladih, Pametno za Split i Dalmaciju i HSLS, održala je konferenciju za medije te predstavila dio svog programa.

„Poljoprivreda i ribarstvo Dalmacije izrazito je heterogena, jer obuhvaća otoke, obalu, zaleđe i more, što čini bogatstvo raznolikosti i razvojnih mogućnosti.“ kazao je Branimir Urlić, i nastavio „No, to za sada nije ni približno iskorišteno, udio poljoprivrede i ribarstva u prihodima Splitsko-dalmatinske županije veoma je nizak (1-2%), niži od njihovog udjela na razini RH.“ Razlog su tome brojni problemi, koji nisu nastali niti ih je moguće riješiti preko noći, a dodatno je ograničenje razina ovlasti županije, i jedinica lokalne samouprave, za mnoge od njih.

„Mi ćemo svoje djelovanje usmjeriti na procese okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i poticanja korištenja zapuštenih površina, primjenu navodnjavanja za koje projekti godinama čekaju u ladicama, poticanje uzgoja kultura i proizvoda više dodane vrijednosti, zagovaranje režima područja za obnovu i održivo upravljanje ribljim fondom, infrastrukturu ribarskih luka, intenzivan rad na funkcionalnom povezivanju proizvođača i diversifikaciji poslovanja.“ istakao je Urli.

„Svjesni smo da je naše područje pod velikim rizikom od klimatskih promjena, koje ne poznaju administrativne granice, stoga ćemo u suradnji s ostalima napraviti zajednički plan prilagodbe istima, i ne samo za područje poljoprivrede i ribarstva.“ Na kraju je zaključio kako će program koalicije ZA omogućiti proizvodnju hrane za lokalno tržište i izvoz, razvoj komplementarnih djelatnosti, demografsku revitalizaciju i ravnomjerniji razvoj županije.

Daša Dragnić, kandidatkinja za zamjenicu župana, započela je s konstatacijom:

„Već i pačići mali znaju da je gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije potrebna diversifikacija, smanjivanje ovisnosti o turizmu i time jačanje njegove otpornosti. Znaju i da nam je potreban cjelogodišnji turizam, ravnomjernije prostorne disperziranosti, koji kvalitetnom ponudom potiče izravno povezane i komplementarne djelatnosti.“ te dodala „To i piše u raznim strateškim dokumentima. Stoga je jedna od promjena koju obećavamo: uspostavit ćemo praksu da se doneseni planovi primjenjuju, da se pri tome koordiniraju planovi različitih područja i razina, te da se provedba istih sustavno kontrolira i vrednuje.“

Naglasila je kako je glavna funkcija javne uprave osiguravanje stabilnih uvjeta poslovanja, jednakih za sve, što će koalicija ZA ostvariti kroz aktivne mjere drugih područja – javne uprave, prostornog planiranja, obrazovanja. Od direktnih aktivnosti za inovativno i konkurentno gospodarstvo, navela je daljnji razvoj poduzetničke infrastrukture, horizontalno i vertikalno umrežavanje, fond za financijsku podršku ciljanih skupina, brendiranje područja/proizvoda/usluga, a sve uz jasne i mjerljive kriterije planiranih i ostvarenih rezultata, te suradnju s JLS-ovima. „Dodatno, uz reevaluaciju i primjenu Studije prihvatnih kapaciteta turizma na području županije i novih spoznaja iz razdoblja ove pandemije, primijenit ćemo važeći Zakon koji predviđa spajanje lokalnih i regionalnih turističkih zajednica, kako bi se učinkovito upravljalo integriranim destinacijskim proizvodom.“ zaključila je Dragnić.

Branka Murat istakla je dvosmjenski rad kao veliki problem u školstvu te dodala kako se reorganizacijom i širenjem postojećih te izgradnjom novih škola planira realizirati jednosmjenski rad.

„Učenicima sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju želimo omogućiti kvalitetnije obrazovanje i napokon pristup sportskim građevinama. To ćemo realizirati u suradnji sa roditeljima omogućujući im direktnu komunikaciju s timom koji će raditi na tome.” – rekla je, između ostaloga.

Murat je iskazala zabrinutost zbog stanja u kojem je sport u našoj županiji. „Mnogi uspješni profesionalni sportaši treniraju u neuvjetima. Amaterski sport je zapostavljen. Roditelji iz ruralnih sredina osjećaju se doslovno vezanih ruku jer nemaju mogućnost usmjeriti djecu u sportske aktivnosti. Inzistiram da županija može i hoće bolje surađivati sa jedinicama lokalne samouprave, a javnom županijskom prometnom mrežom poboljšat ćemo i povezanost.”

Osvrnuvši se na kulturu u županiji rekla je kako za kulturu financijska sredstva treba osigurati planski i prema utvrđenim potrebama, a ne sa „ostacima” iz proračuna. „Naš tim će ulogu županije izvući iz sjene. Županija više neće biti suzdržana. Pokretat će, inicirati i stvarati.” – zaključila je Branka. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.