Poslodavac će morati vratiti potporu ako do kraja 2021. isplati dobit - Kanal 5

Poslodavac će morati vratiti potporu ako do kraja 2021. isplati dobit

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) izmijenilo je uvjete i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a najznačajnija je izmjena da će poslodavac morati vratiti potporu ako isplati do kraja 2021. dividendu ili udjel u dobiti, priopćeno je u petak iz HZZ-a.

Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, i koji nisu korisnici potpora za očuvanje radnih mjesta te po prvi put podnose zahtjev za svibanj, trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi.

Iz HZZ-a pritom objašnjavaju da prihvatljivi razlozi za korištenje potpore za svibanj nisu: otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara, ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i kao i nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno su ti razlozi za korištenje potpore prihvatljivi samo za one poslodavce koji su podnijeli zahtjev za svibanj zaključno s danom donošenja izmjene kriterija od strane Upravnog vijeća HZZ-a.

Nadalje, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, a postojeći su korisnici potpore prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019. Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Izmjene se odnose i na obveze poslodavaca i Zavoda, pa će tako poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika morati vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja ili ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i sl.

Potpore će s morati vratiti i u slučaju dodjeljivanja prava na na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica kao i na isplatama bonusa za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak.

Ako poslodavac stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele Zavod će s druge strane imati obvezu prije isplate potpore provjeriti pad prihoda od najmanje 20 posto temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Mijenja se i rok za isplate potpore, koji će biti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Leave a Comment

Your email address will not be published.