POKRET OTOKA Ministarstvo pomorstva obmanjuje javnost - Kanal 5

POKRET OTOKA Ministarstvo pomorstva obmanjuje javnost

Pokret otoka ustvrdio je u srijedu da Ministarstvo pomorstva namjerno obmanjuje javnost jer su im proslijedili posljednji nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji očito dovodi u pitanje javnu uporabu pomorskog dobra, a sada tvrde da Pokret zlorabi taj nacrt. 

Pokret otoka se pita kako je moguće da se na izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama radi posljednjih 20 godina, a nacrt prijedloga zakona izrađen 19. srpnja omogućava navodno različitu interpretaciju ograničavanja javne upotrebe pomorskog dobra s osobitim naglaskom na morske plaže.

Tvrde da ministar Butković i državni tajnik Bilaver nisu demantirali postojeće stavke nacrta prijedloga zakona, kojima se eksplicitno navodi da će se omogućiti potpuno ili djelomično isključenje opće upotrebe pomorskog dobra s posebnim naglaskom na morske plaže.

Štoviše, navodno će problem riješiti davanjem većih ovlasti jedinicama lokalne samouprave čije se upravljanje već pokazalo kao neučinkovito i manipulativno te rezultiralo brojnim devastacijama i pogodovanjima diljem obale i otoka, navodi Pokret otoka u priopćenju.

Spornim ocjenjuju prijedloge članka 11. da se isključenjem pomorskog dobra iz opće upotrebe smatra korištenje pomorskog dobra na način koji potpuno ili djelomično isključuje opću upotrebu dijela pomorskog dobra, kada je takvo isključenje dopušteno važećim ugovorom o koncesiji, ugovorom o posebnoj upotrebi ili ugovorom o privremenom korištenju pomorskog dobra te davanjem luke otvorene za javni promet na upravljanje lučkoj upravi”.

Također je sporan članak 46. koji predviđa da će se planovima upravljanja pomorskim dobrom omogućiti jedinicama lokalne i/ili regionalne samouprave da “definiraju vrste morskih plaža, funkciju i model upravljanja uređenim morskim plažama te stupanj ograničenja i isključenja pojedine plaže iz opće upotrebe”.

Osim toga, četvrti dio nacrta prijedloga zakona definira vrste morskih plaža i dijeli ih na prirodne i uređene, a zatim uređene dijeli na javne morske plaže, morske plaže hotela, kampova i turističkih naselja te morske plaže za posebne namjene.

Pokret otoka traži od Ministarstva i radne skupine jasno i nedvosmisleno pojašnjenje članaka te zahtijevaju da se novim prijedlogom zakona definira da su morske plaže neovisno o njihovoj lokaciji, vrsti i namjeni pristupačne svima pod jednakim uvjetima.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.