OTTO BARIĆ Ja garantiram dan nakon izbora, nakon što pobijedimo sigurno sto posto prionut ćemo poslu - Kanal 5

OTTO BARIĆ Ja garantiram dan nakon izbora, nakon što pobijedimo sigurno sto posto prionut ćemo poslu

Otto Barić, kandidat za zamjenika gradonačelnice Jelene Pavičić Vukičević u prigodi prikupljanja potpisa za kandidature, dao je izjavu za medije;

Mislim da je ovo sve skupa za nas jedan novi početak, moramo krenuti vrlo ozbiljno u obnovu, moramo krenuti u razvoj sa svim onim stvarima koje su možda posljednjih mjeseci bile usporene, i ja sam zato tu. To je moj zadatak, to će biti moj zadatak, imamo desetak tema koje moramo u okviru te urbane obnove odraditi, Ja garantiram dan nakon izbora, nakon što smo pobijedili da ćemo siurno prionuti maksimalno, ono sto posto poslu.

Kad je govorio o aktivnosti Grada Zagreba tijekom posljednjih godinu dana, rekao je; “Mislim da to do sada nije dovoljno dobro iskomunicirano.”, izjavio je Barić.

Znači, zadnjih godinu dana je Grad Zagreb je, što ja nisam znao, ali sad znam, u međuvremenu napravio izuzatno kvalitetnu podlogu za budući rad. Tu su svi elementi, znači od arhitektonskih, urbanističkih, socioloških, prometnih, povijesno umjetničkih.. Znači, svi elementi su proanalizirani. Dana je jedna baza kako, naročito struktutna, kako nastaviti i kako isprevno krenuti u obnovu i razvoj, urbanu obnovu Donjeg grada.

Leave a Comment

Your email address will not be published.