OPET FRKA OKO STANA Šef ureda premijera Frka-Petešić priznao da je prijavljen na Dugom otoku i da je dobio državni stan - Kanal 5

OPET FRKA OKO STANA Šef ureda premijera Frka-Petešić priznao da je prijavljen na Dugom otoku i da je dobio državni stan

Predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić dobio je državni stan veličine 96 metara kvadratnih u najstrožem centru Zagreba u Jurišićevoj ulici, a dobio ga je kao dužnosnik koji nema prebivalište u Zagrebu. U njegovoj imovinskoj kartici piše kako je prijavljen u Općini Sali na Dugom otoku.

Frka-Petešić je rekao da je općinu Sali prijavio kao svoje mjesto prebivališta, objavio je portal Index.hr.

Kada ste prijavili Općinu Sali kao svoje mjesto prebivališta? Molim vas, ako imate, dokaz kojim odgovor možete potkrijepiti.

Po povratku s veleposlaničkog mandata u Maroku, 31. 8. 2017., prebivalište sam prijavio u Općini Sali 27. 9. 2017. na obiteljsku kuću svog oca.

Koje se mjesto vodilo kao vaše mjesto prebivališta prije nego što ste se prijavili u Općini Sali?

Prebivalište sam, prije odlaska na četverogodišnji veleposlanički mandat u Maroku i kratko vrijeme nakon povratka s mandata, imao u Zagrebu, na adresi stana prijatelja koji sam koristio.

Kada ste živjeli u Salima? Do kad ste tamo živjeli? Kod koga ste u ovom mjestu prijavljeni?

U Salima imam obiteljsku kuću gdje provodim svako ljeto i većinu praznika. Prijavljen sam na obiteljsku kuću svog oca. Rođen sam u Parizu, gdje sam se školovao i studirao, bio sam diplomat u MVEP-u od 1996. te sam većinu svog života proveo u inozemstvu na mandatima u Parizu, Bruxellesu i Maroku.

Kad ste dobili državni stan na korištenje?

Nakon imenovanja na dužnost predstojnika Ureda predsjednika vlade, koju sam preuzeo 1. rujna 2017., Odlukom Ministarstva državne imovine dobio sam stan na korištenje 13. listopada 2017. Od 27. 10. 2017. imam prijavljeno boravište na toj adresi, na temelju čega plaćam porez na dohodak i stopu prireza od 18% koja vrijedi u Zagrebu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.