Održavanih skloništa u Gradu Zagrebu je 176 - Kanal 5

Održavanih skloništa u Gradu Zagrebu je 176

Na području Grada Zagreba za potrebe zaštite ljudi i materijalnih dobara, izgrađeno je oko 1,000 različitih skloništa. Od tog broja, Grad Zagreb upravlja sa 176 skloništa, a koja su održavana u skladu s važećim pravnim normama.

Manji dio skloništa Grad Zagreb je dao na korištenje trećim osobama koje su u obvezi u slučaju potrebe staviti ih na raspolaganje u roku od 24 sata.

Prema javno dostupnim podacima iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba na području Grada Zagreba, nalazi se i 655 stambenih skloništa, 150 skloništa u ustanovama te 134 skloništa u poduzećima.

Veći dio preostalih skloništa koja nisu u nadležnosti Grada Zagreba, nalaze se u stambenim zgradama i njihova primarna funkcija je zaštita stanara. Ona su zajednički dio stambene zgrade koji temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/1996) i Uredbom o održavanju zgrada (Narodne novine 64/1997) Upravitelji stambenih zgrada trebaju održavati sredstvima zajedničke pričuve suvlasnika.

Osim namjenski izgrađenih skloništa za zaštitu ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe mogu se koristiti i drugi pogodni objekti kao što su podrumske prostorije, podzemne garaže u stambenim zgradama, javne garaže i sl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.