Od danas je po zakonu obvezno dvostruko iskazivanje cijena u eurima i kunama - Kanal 5

Od danas je po zakonu obvezno dvostruko iskazivanje cijena u eurima i kunama

Obvezan početak iskazivanja dvojnih cijena počinje s današnjim danom 5. rujna 2022. i traje sve do kraja 2023. godine. Popisali smo najvažnije informacije o dvojnom iskazivanju cijena u kunama i eurima tijekom razdoblja privikavanja, do službenog uvođenja eura 1. siječnja sljedeće godine, s čime je većina trgovaca i trgovačkih lanaca već krenula.

Dvostruke cijene morat će biti na prodajnim mjestima, internetskim stranicama, u cjenicima, ponudama i letcima. Računi, ponude, narudžbenice i slični dokumenti koji se izdaju potrošačima trebaju sadržavati dvojno iskazivanje samo u ukupnom iznosu računa, ponude, narudžbe i slično.

Također, dvojno iskazivanje mora biti lako uočljivo, čitko i nedvosmisleno, a prilikom konverzije uvijek se mora koristiti puni iznos fiksnog tečaja konverzije. Podsjetimo, cijene će se preračunavati u euro prema fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za euro. Do kraja iduće godine preračunavanje će kontrolirati takozvani tajni kupci te će prijavljivati nepravilnosti Državnom inspektoratu i Ministarstvu gospodarstva.

Iznimke zbog praktičnih teškoća

Prilikom iskazivanja dvojnih cijena predviđene su i određene iznimke zbog praktičnih teškoća. Od iskazivanja dvostrukih cijena pošteđeni su OPG-ovi, samoposlužni aparati, taksisti, štandovi na tržnicama, kiosci, benzinske crpke, lutrijske srećke, biljezi i pokretna trgovina te svi drugi poduzetnici kojima je iskazivanje dualnih cijena nepraktično. No i oni će ih morati iskazati na računu prilikom prodaje roba i usluga – iznos za plaćanje bit će naznačen u obje valute.

Ugovore nije potrebno mijenjati

Uvođenje eura temelji se na načelu neprekidnosti svih pravnih instrumenata u kojima je navedena kuna, što znači da svi pravni dokumenti u kojima se navodi kuna ostaju na snazi pod istim uvjetima kao da nije bilo promjene državne valute. To znači da nećete morati potpisivati novi ugovor o radu niti mijenjati bilo koji drugi važeći ugovor zbog konverzije valute. Iznosi koji su u ugovorima navedeni u kunama smatraju se iznosima u eurima preračunato prema fiksnom konverzijskom tečaju i zaokruženo na dvije decimale prema propisanim pravilima zaokruživanja.

Iskazivanje plaće u eurima od rujna

Počevši od plaće za kolovoz, koja se isplaćuje u rujnu, poslodavac vam je obavezan u ispravi o obračunatoj plaći iskazati svotu neto plaće u dvije valute, u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Iznos za isplatu dvojno se iskazuje samo u ukupnom zbroju.

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se i na isplaćene otpremnine, za koje se također radnicima uručuje isprava o obračunanom i isplaćenom iznosu. Ako se u ispravama iskazuju i drugi primici, kao npr. naknada za prijevoz i naknada za prehranu, i njih je potrebno dvojno iskazati.

Strah građana od rasta cijena uvođenjem eura

U slučaju Hrvatske, prvi put jedna zemlja ulazi u eurozonu u globalno visoko inflatornom okruženju, a građani su zabrinuti zbog rasta cijena koji bi uvođenje eura moglo dodatno potaknuti. Inflacija zabilježena u kolovozu rekordna je u eurozoni i najveća otkada je počelo vođenje podataka za euro 1997. godine. U usporedbi sa srpnjem, potrošačke su cijene u eurozoni u prosjeku porasle za 0,5 posto, pokazuju tablice Eurostata.

‘Cijene se u biti neće povećati zbog uvođenja eura. Učinak rasta cijena zbog uvođenja eura bit će vrlo blag i jednokratan, a na osnovi iskustva drugih zemalja koje su uvodile euro od 2007. naovamo, procjenjuje se da će iznositi samo 0,2 postotna boda u godini uvođenja. Učinak zamjene nacionalnih valuta eurom na rast potrošačkih cijena u državama članicama koje su ga već uvele bio je vrlo blag. Primjerice, učinak uvođenja eura na inflaciju u novim državama članicama bio je privremen i iznosio je prosječno 0,23 postotna boda. Nakon uvođenja eura u Slovačkoj 1. siječnja 2009. zabilježen je jednokratni učinak na rast inflacije od 0,3 postotna boda, a sličan učinak primijećen je i 2007. u Sloveniji te Malti i Cipru u 2008. godini’, navodi se na internetskoj stranici Euro.hr.

Zakonom o uvođenju eura tvrtkama je zabranjeno neopravdano povećanje cijena, a glavni alat u borbi protiv takve neetične prakse bit će upravo dvojno iskazivanje cijena, prenosti tportal.

Leave a Comment

Your email address will not be published.