OBNOVA ZAGREBA Grad Zagreb osigurao dodatnu novčanu pomoć do 50.000 Kuna i stručne suradnike za ispunjavanje prekompliciranih obrazaca za prijavu ministarstvu - Kanal 5

OBNOVA ZAGREBA Grad Zagreb osigurao dodatnu novčanu pomoć do 50.000 Kuna i stručne suradnike za ispunjavanje prekompliciranih obrazaca za prijavu ministarstvu

U svrhu pomoći građanima Zagreba kojima je nekretnina, stan ili obiteljska kuća, oštećena u potresu Grad Zagreb će dodjeliti novčanu pomoć za kupnju materijala i građevinske radove.

Grad Zagreb će novčana pomoć dodjeljivati do iznosa od 50.000,00 kuna uz sljedeće uvjete;

Vlasnik nekretnine treba imati prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine, vlasnik nekretnine (bračni ili izvanbračni drug, druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom) ne smiju u u vlasništvu imati drugu nekretninu na području Zagreba, te da se radi o oštećenju iznad 30 % vrijednosti nekretnine.

Nakon ispunjenja općih uvjeta u Javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi Lista koja će se javno objaviti.

Svjesni da je prijava u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za dodjelu novčane pomoći za obnovu potresom oštećenih zgrada, jako složen proces koji za mnoge građane predstavlja poteškoće, a za neke i nemoguću misiju, osigurali smo stručnu pomoć na osam punktova. Službenici će vam pomoći pri samom ispunjavanju obrazaca i prikupljanju dokumentacije, a organizirane su i dodatne osobe koje će se davati hitne informacije službenicima na terenu kako bi vam što kvalitetnije i brže pomogli.”, izjavila nam je pročelnica Mirka Jozić.

Stručna pomoć osigurana je na osam punktova; Donji Grad, Gornja Dubrava, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Brezovica i dvije lokacije u Sesvetama u sljedećim terminima; ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08 do 16 sati, a utorkom i četvrtkom od 10 do 18 sati.

Podnositelji zahtjeva koji su podnijeli Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba na temelju ranije objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba od 20. srpnja 2020., a novčana pomoć im nije dodijeljena, mogu podnijeti novi zahtjev na ovaj javni poziv i ne trebaju prilagati dokumentaciju koja je priložena uz raniji zahtjev. Potrebno je dostaviti izjavu da nije došlo do promjene podataka, kao i dokumentaciju koja nije bila priložena uz raniji zahtjev, a o čemu su podnositelji obaviješteni.
Ukoliko je razlog neodobravanja novčane pomoći bio nemogućnost dokazivanja vlasništva izvatkom iz zemljišne knjige jer isto nije provedeno u zemljišnim knjigama, sukladno ovom javnom pozivu moguće je dostaviti kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju ili drugo.

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša poštom ili putem pisarnica Gradske uprave do 10. ožujka 2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published.