Nove 'korona' preporuka o ekskurzijama, izletima i terenskoj nastavi - Kanal 5

Nove ‘korona’ preporuka o ekskurzijama, izletima i terenskoj nastavi

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nove preporuke vezane uz učeničke ekskurzije, terenske nastave, izlete i slično.

Način boravka i međusobni kontakti djece kod višednevne izvanučioničke nastave (nastava izvan učionica uz noćenje), u kojoj najčešće više djece i mladih dijeli sobu, sudjeluju u grupnim aktivnostima, a djeca tijekom dnevnih aktivnosti dolaze u kontakt s osobama koje nisu dio skupine koja s njima putuje i najčešće putuje barem dva razredna odjela zajedno u autobusu, smatra se vrlo rizičnom aktivnošću u smislu mogućnosti širenja COVID-19 infekcije.

Uvijek postoji povećani epidemiološki rizik za djecu, mlade i odrasle u slučaju odlaska na višednevnu izvanučioničku nastavu, te se uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju navedena nastava preporučuje odgoditi do daljnjega odnosno do poboljšanja epidemiološke situacije.

Ne može se propisati mjere koje bi učinile taj rizik prihvatljivo niskim, pojasnili su.

Ukoliko se ipak organizator odluči provesti izvanučioničku nastavu, preporučuje se ograničiti izvanučioničku nastavu na jedan dan, bez noćenja, a nikako se ne preporučuje organiziranje ovakve nastave u inozemstvu.

Preporučuje se organizirati izvanučioničku nastavu posebno za svaki razredni odjel tako da su u izvanučioničku nastavu uključeni samo oni učenici i nastavnici iz istog razrednog odjela koji i inače borave zajedno u učionici, te izbjeći organizirani prijevoz na način da roditelji dovedu djecu na odredište ili, ako se organizirani prijevoz ne može izbjeći, zajedno u autobusu trebaju biti učenici i nastavnici iz istog razrednog odjela koji i inače borave zajedno u učionici te je neophodno pridržavati se sljedećih uputa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.