MORH Objavljen je natječaj za prijam kandidata za vojne pilote - Kanal 5

MORH Objavljen je natječaj za prijam kandidata za vojne pilote

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je danas javni natječaj za prijam 20 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote.

Kandidat treba biti sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer aeronautike ili magistar inženjer aeronautike ili imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja.

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji do kraja 2022. navršavaju najviše 27 godina života.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje. Prije upućivanja  na dragovoljno vojno osposobljavanje, kandidati  trebaju  prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje) tijekom mjeseca srpnja 2022.

Zagreb, 05.08.2014 -Vojni zrakoplov danas se srušio kod Lomnice, a pilot je preživio, potvrðeno je Hini u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zagreb. Arhivska fotografija od 5.6.2011. godine. prikazuje MIG u zraku. foto FaH/ Dario GRZELJ/ ds

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice), dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak. Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja odabrani kandidati za časnike vojne pilote će biti upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu. Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb.

Leave a Comment

Your email address will not be published.