Milan Bandić na sjednici Savjeta za izradu programa obnove povijesne jezgre Zagreba: Milan Bandić: 'Potrebno je mobilizirati stručnjake svih disciplina' - Kanal 5

Milan Bandić na sjednici Savjeta za izradu programa obnove povijesne jezgre Zagreba: Milan Bandić: ‘Potrebno je mobilizirati stručnjake svih disciplina’

Održana je prva sjednica Savjeta za koordiniranje aktivnosti izrade Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Zagreba koji okuplja platformu stručnjaka i znanstvenika na sanaciji, obnovi i urbanoj regeneraciji zagrebačke povijesne jezgre.

Na sjednici su sudjelovali i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, predsjednik Savjeta za obnovu Marijan Hržić, zamjenica predsjednika Katarina Horvat-Levaj, te znanstvenici i stručnjaci kao članovi Savjeta.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Ivica Rovis izvjestio je o podacima preliminarnih tzv. brzih pregleda po pojedinačnim prijavama oštećenja građevina nakon potresa na području Gornjeg grada i Kaptola i Povijesne urbane cjeline Donjeg grada te na području Gradske četvrti Donji grad.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zadužen za izradu Programa cjelovite obnove povijesne jezgre, predstavio je radni okvir – zadaće Savjeta i način rada, ključne točke – sadržajni okvir, znanstveno-stručnu organizacijsku strukturu, metodološko tehnološki okvir, vremenski okvir i komunikacijsku strategiju.

Predsjednik Savjeta Hržić iznio je zaključak Savjeta prijedlogom da se u naredna dva tjedna održe radni sastanci po manjim i operativnijim grupama članova Savjeta s urbanistima Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, kako bi definirali stručne tematske radne skupine i projektne zadatke.

Konačni cilj je izrada programa cjelovite obnove koji u sebi integrira sve sektore. Program cjelovite obnove definirat će kratkoročne ciljeve i prioritete, ali i dugoročne ciljeve. 

Gradonačelnik Bandić zahvalio je okupljenima što su prihvatili rad u Savjetu i preuzeli odgovornost usmjeravanja i praćenja izrade Programa cjelovite obnove.

“Za ovaj, jedan od planerski najvećih izazova u povijesti Zagreba, potrebna je sveopća mobilizacija stručnjaka svih disciplina združenih u jedinstvenu profesionalnu platformu za integriranu obnovu Zagreba, pažljivo i odgovorno osmišljeni financijski model, definiranje jasnih kriterija i procedura, te utvrđivanje vremenskog okvira za provođenje hitnih, prioritetnih mjera i aktivnosti za saniranje posljedica potresa u okviru Programa cjelovite sanacije povijesne jezgre Zagreba, ali i dugoročne ciljeve“, rekao je gradonačelnik Bandić.

Osim saniranja konstruktivnih dijelova zgrada i stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života i obavljanje gospodarskih, obrazovnih i kulturnih djelatnosti u gradskom središtu, istaknuta je želja za planiranjem cjelovite protupotresne i energetske sanacije vrijednog građevinskog fonda Povijesne jezgre u sinergiji sa znanstvenicima i ekspertima, predstavnicima gospodarstva i građanima Grada Zagreba, na način da se očuva njegov urbani identitet, ambijenti i vizure, te programiraju sadržaji i aktivnosti kako oboda tako i unutrašnjosti bloka prvenstveno u cilju zadržavanja stanovnika.

Leave a Comment

Your email address will not be published.