Kadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-a - Kanal 5

Kadeti Vojnog pomorstva na prvoj plovidbi brodom HRM-a

Na plovidbenoj praksi sudjelovalo je 28 kadeta koji su se upoznali s načinom života i rada na brodu u plovidbi i u luci.

Kadeti drugog naraštaja sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) “Dr. Franjo Tuđman” iz Splita vratili su se s plovidbene prakse provedene na brodu Hrvatske ratne mornarice SB-73 “Faust Vrančić”.

U pratnji dvaju nastavnika HVU-a, kapetana korvete Jakše Miškovića i kapetana korvete Tina Sumića te voditelja poručnika bojnog broda Hrvoja Repušića kadeti su bili na potodnevnoj plovidbi u akvatoriju srednjeg i sjevernog Jadrana na ruti Split – Šibenik – Zadar – otok Goli – Split. Dvadeset osam kadeta upoznalo se tijekom plovidbe s organizacijom života i rada na brodu HRM-a te s praktičnim dijelom nastave na kolegijima Pomorstvo I. i II. te Sigurnost na moru, koje su slušali tijekom akademske godine.

Cilj prve plovidbe bio je upoznati kadete s načinom života i rada na brodu u plovidbi i u luci. Kadeti su se tijekom plovidbe u praktičnom smislu upoznavali s osnovama pomorstva, radom na vezu, rukovanjem teretom, održavanjem broda, kormilarenjem, osnovnim navigacijskim instrumentima i pogonskim sustavima.

Posada broda BS-73 „Faust Vrančić“ na čelu sa zapovjednikom broda kapetanom korvete Antom Silićem tijekom plovidbe uvelike je pridonijela praktičnoj obuci kadeta.

Foto:: Jakša Mišković

Leave a Comment

Your email address will not be published.