HRVATSKI SABOR Predstavljene izmjene stečajnog zakonodavstva, zakona o trgovačkim društvima i zakona o sudskom registru - Kanal 5

HRVATSKI SABOR Predstavljene izmjene stečajnog zakonodavstva, zakona o trgovačkim društvima i zakona o sudskom registru

U Hrvatskom saboru predstavljene su izmjene i dopune Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača, dok je državni tajnik Juro Martinović predstavio izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru. 

Konačni prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača u hrvatsko zakonodavstvo implementiraju odredbe Direktive (EU) 2019/1023 vezane za okvire za preventivno restrukturiranje, otpust duga i zabrane te mjere za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga.

Foto: Hrvatski sabor

Kao novine ove izmjene i dopune uvode rani sustav upozoravanja za trgovačka društva s poteškoćama kako bi se na vrijeme pronašlo način rješavanja financijskih poteškoća te mehanizme snažnije zaštite radnika u stečajnim postupcima, u pogledu zdravstvenog osiguranja i uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje. Također, redefiniraju se uvjeti za imenovanje stečajnih upravitelja i dodjelu predmeta stečajnim upraviteljima te se predviđa njihovo stručno usavršavanje i kvalitetniji sustav nadzora.
Novine koje se odnose na stečaj potrošača predviđaju smanjenje vremena provjere ponašanja potrošača s 5 na 3 godine te smanjenje iznosa kada se potrošač smatra nesposobnim za plaćanje – s dugovanja većeg od 30.000 kuna, na ukupan iznos veći od 20.000 kuna čime se eliminira prazninu između redovnog stečaja potrošača i jednostavnog stečaja potrošača.


Ove izmjene i dopune predloženih zakona imaju za cilj osigurati kvalitetniju provedbu predstečajnih postupaka, stvoriti pravni okvir za uspostavu efikasnog sustava ranog upozoravanja, osigurati veća  zaštita prava radnika u stečaju te potrošačima omogućiti brže rješavanje financijskih problema odnosno dugovanja.

Foto: Hrvatski sabor

Konačni prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru implementiraju Direktivu iz 2019. godine u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava čime se omogućuje osnivanje svih vrsta trgovačkih društava i podružnica elektroničkim putem, elektronička dostava svih podataka i dokumenata sudskom registru (tzv. doregistracija), pristup na daljinu u sustavu osnivanja zakonskim zastupnicima i punomoćnicima.
Novina je i evidencija osoba u kojoj će nadležna tijela moći provjeriti može li osoba koja se imenuje direktorom obavljati tu dužnost te koje osobe ne mogu biti članovi uprave čime se želi osigurati zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječile prijevare ili zlouporabe. Temeljem ove evidencije uspostavit će se i sustav razmjene podataka o diskvalificiranim direktorima sa državama članicama Europskog gospodarskog prostora.


Kao priprema za uvođenje eura kao službene novčane jedinice u Hrvatskoj, predviđene su i promjene odredbi o eskontnim stopama čime se mijenja zakonska zatezna kamata na način da se više neće moći računati u odnosu na visinu diskontne (eskontne), već na sukladno rješenju iz Zakona o obveznim odnosima.

Usvajanjem ovih zakonskih prijedloga postupak osnivanja trgovačkih društava i upis u Sudski registar dodatno će se digitalizirati i pojednostaviti.

Leave a Comment

Your email address will not be published.