GRADI SE 100 OBJEKATA I 300 STANOVA Grad Zagreb će na području Svete Klare izgraditi stambeno naselje za smještaj građana iz potresom porušenih i oštećenih objekata - Kanal 5

GRADI SE 100 OBJEKATA I 300 STANOVA Grad Zagreb će na području Svete Klare izgraditi stambeno naselje za smještaj građana iz potresom porušenih i oštećenih objekata

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom Grad Zagreb i Republika Hrvatska trebaju osigurati smještaj građanima za vrijeme obnove njihovih domova.

Na čestici veličine 50.000 četvornih metara u vlasništvu Grada Zagreba na području naselja Sveta Klara, gradilo bi se stambeno naselje u koje se može smjestiti do 300 stanova odnosno stotinjak kuća po tri kata prema važećem urbanom pravilu.  

Nakon obnove oštećenih i potresom porušenih stambenih objekata, novoizgrađeni stanovi bi se koristili sukladno socijalno-stambenoj i demografskoj politici vodeći računa o socijalnoj i ekonomskoj ravnoteži te prema Odluci o najmu javno najamnih stanova. 

U Svetoj Klari bi se trebalo graditi modularno naselje uz jednostavnije procedure i jednostavniji način gradnje nego što je to klasična gradnja, ali vodeći računa i o ekonomskoj i o ekološkoj održivosti novog naselja. Prvih 100-tinjak stanova moglo bi biti spremno za useljenje već u veljači iduće godine. 

O samim detaljima projekta, poput prezentacije i rasporeda u prostoru, moći će se reći više nakon utanačenja položaja građevina i popratnih sadržaja što izrađuje Arhitektonski fakultet.

Na istoj čestici u Svetoj Klari, planiran je i dječji vrtić, a smjestit će se i dječje igralište te pripremiti potrebna komunalna infrastrukturu. 

Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2021. godini osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića Sveta Klara. Tako je do sada izrađen idejni projekt, prikupljeni su posebni uvjeti te suglasnost nadležnog ureda na prijedlog parcelacije. Nadalje, u listopadu 2020. godine predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a u tijeku je ishođenje potvrde na geodetski elaborat formiranja katastarske čestice. Po ishođenju pravomoćne lokacijske dozvole pristupit će se izradi glavnog projekta i ishođenju dozvole za gradnju. Sve navedeno preduvjet je za raspisivanje postupka javne nabave za izvođača radova na izgradnji vrtića u Klari.  

Pored naselja u Klari, planira se i nova zgrada u Podbrežju s 300 stanova. U fazi je projektiranja te bi do kraja 2021 trebala bi biti završena sva potrebna projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te raspisan javni natječaj za izvođenje radova. 

Foto: Ilustracija

Izgradnja bi mogla krenuti u prvom kvartalu 2022, a zgrada bi mogla biti useljiva 2024. Sve aktivnosti se odvijaju s planiranom dinamikom koja ne može biti brža radi složenosti procedura javne nabave. Podbrežje je atraktivna lokacija, a zgrada je bila ranije planirana za potrebe socijalne inovacije javnog najma i provedbu demografske politike u Gradu Zagrebu (prednost mladim obiteljima s djecom) te bi poslužila da premosti potrebe smještaja osoba čije nekretnine su stradale u potresu te nemaju adekvatan zamjenski smještaj.

I jedan i drugi projekt u realizaciju idu paralelno s tim da se očekuje brži završetak naselja u Svetoj Klari kako bi se građanima u potrebi radi oštećenja njihovih stambenih objekata u potresu moglao što prije osigurati kvalitetan zamjenski stambeni smještaj.

Leave a Comment

Your email address will not be published.