Grad Zagreb daje 50.000 kuna novčane pomoći za obnovu vlasnicima nekretnina stradalih u potresu - Kanal 5

Grad Zagreb daje 50.000 kuna novčane pomoći za obnovu vlasnicima nekretnina stradalih u potresu

U svrhu pomoći građanima kojima su nekretnine oštećene u potresu Grad Zagreb dodjelit će novčane pomoći za kupnju materijala i građevinske radove građanima do iznosa od 50.000 kuna, a uvjeti su sljedeći;

  • vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći;
  • vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba; 
  • se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine;
  • da. je šteta prijavljena u Registar šteta.

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša najkasnije do 15. rujna 2020, a Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Zagreba i u svim pisarnicama gradske uprave. 

Grad Zagreb uputio je i poziv banka da ponude uvjete odobravanja kredita građanima za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, a Grad Zagreb će subvencionirati kamate na kredite fizičkim osobama vlasnicima nekretnina. Kamatna stopa na kredite subvencionirala bi se u visini od 2% godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina.

Iznos kredita za koji će se subvencionirati kamata ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete, Javni poziv otvoren je do 1. rujna 2020. godine.

Leave a Comment

Your email address will not be published.