EUROPSKA KOMISIJA Predložena Deklaracija o digitalnim pravima i načelima za sve u EU-u - Kanal 5

EUROPSKA KOMISIJA Predložena Deklaracija o digitalnim pravima i načelima za sve u EU-u

Komisija je danas Europskom parlamentu i Vijeću predložila potpisivanje Deklaracije o pravima i načelima koja će usmjeravati digitalnu transformaciju u EU-u.

Nacrt deklaracije o digitalnim pravima i načelima svima bi trebao biti jasno polazište za digitalnu transformaciju kakvu Europa promiče i brani. Usto će oblikovateljima politika i poduzećima služiti kao smjernice za rad s novim tehnologijama. Prava i slobode obuhvaćene pravnim okvirom EU-a i europske vrijednosti izražene tim načelima trebali bi se jednako poštovati na internetu kao i izvan njega. Nakon zajedničkog potpisivanja tom će se deklaracijom postaviti temelji pristupa digitalnoj transformaciji koji će EU promicati u svijetu.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je:

Želimo sigurne tehnologije koje služe građanima i poštuju naša prava i vrijednosti, na internetu i izvan njega. Želimo da svi budu spremni za aktivno sudjelovanje u našim sve digitaliziranijim društvima. Deklaracija nam pruža jasno polazište kada je riječ o pravima i načelima na internetu.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je:

Želimo da Europljani znaju da u svojem svakodnevnom životu, studiranju, radu i poslovanju u Europi mogu računati na vrhunsku povezivost, neometan pristup javnim uslugama te siguran i pravedan digitalni prostor. Deklaracijom o digitalnim pravima i načelima usto se jednom zauvijek potvrđuje da bi ono što je nezakonito izvan interneta trebalo biti nezakonito i na internetu. Cilj nam je i promicati ta načela kao svjetski standard.

Prava i načela u digitalnom dobu

Nacrtom deklaracije obuhvaćena su ključna prava i načela kao što su digitalna transformacija u službi čovjeka, podupiranje solidarnosti i uključenosti, sloboda izbora na internetu, poticanje sudjelovanja u digitalnom javnom prostoru, povećanje sigurnosti i zaštite te jačanje položaja pojedinaca i promicanje održivosti digitalne budućnosti.

Ta bi prava i načela trebala biti sastavni dio svakodnevnice europskih građana: brza digitalna povezivost po pristupačnim cijenama svugdje i za sve, dobro opremljene učionice i nastavnici s digitalnim vještinama, neometan pristup javnim uslugama, sigurno digitalno okruženje za djecu, isključivanje nakon radnog vremena, pristup lako razumljivim informacijama o utjecaju naših digitalnih proizvoda na okoliš i kontrola nad upotrebom i dijeljenjem njihovih osobnih podataka.

Deklaracija se temelji na pravu EU-a, od Ugovorâ do Povelje o temeljnim pravima, i sudskoj praksi Suda. U obzir su uzeta i iskustva u provedbi europskog stupa socijalnih prava. Bivši predsjednik Europskog parlamenta David Sassolipredstavio je ideju o pristupu internetu kao novom ljudskom pravu još 2018. Promicanje i provedba načela utvrđenih u Deklaraciji bit će zajednička politička obveza i odgovornost Unije i država članica u okviru njihovih nadležnosti. Kako bi se osiguralo da ta deklaracija ima konkretne rezultate u praksi, Komisija je u rujnu predložila praćenje napretka, evaluaciju nedostataka i davanje preporuka za djelovanje u okviru godišnjeg izvješća o stanju digitalnog desetljeća.

Leave a Comment

Your email address will not be published.