Započela sanacija klizišta na području Podgaj - Kanal 5

Započela sanacija klizišta na području Podgaj

Započeli su radovi otklanjanja neposredne opasnosti po živote i imovinu, koja je nastala kao posljedica klizišta na području Šestine. Uklonit če se dijelovi materijala koji prijete stambenim objektima na ulici Podgaj, a procijenjena vrijednost radova je oko 300.000, 00 kuna, priopćili su iz Grada Zagreba.

Radi se o klizištu koje je nastalo kao posljedica krčenja šume i izvođenja građevinskih zemljanih radova, a koji su izvedeni  protivno Zakonu o gradnji, odnosno zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, a u okviru kojih radova je izvedeno nasipavanja građevinskog otpada, zemlje i drugog materijala.

Grad Zagreb očekuje postupanje nadležne Građevinske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske, koja bi trebala utvrditi točan obuhvat protupravno izvedenih radova i naložiti vlasnicima zemljišta potrebne aktivnosti radi uklanjanje nezakonito izvedenih radova odnosno radi otklanjanja posljedica koje su istima izazvane, jer se jedino na takav način može spriječiti novo aktiviranje  klizišta odnosno spriječiti novo nasipavanje materijala od strane vlasnika zemljišta.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.